Κατασκευαστές και προμηθευτές ζωικών ασθενειών - Εργοστάσιο ζωικής ασθένειας της Κίνας