Κατασκευαστές και προμηθευτές παθογόνων μικροοργανισμών - Κίνα εργοστάσιο παθογόνων μικροοργανισμών

  • Pathogenic Microorganism detection kit

    Κιτ ανίχνευσης παθογόνων μικροοργανισμών

    Αυτή η σειρά είναι το προϊόν της "NAVID", της μητρικής εταιρείας του γονιδίου Janma.
    Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται για ταχεία ανίχνευση και διαλογή παθογόνων μικροοργανισμών που τροφοδοτούνται από τρόφιμα όπως staphylococcus aureus, Escherichia coli O157: H7, listeria monocytogenes, vibrio parahaemolyticus, salmonella και bacillus cereus.